article-image
Details

ทำบุญ 5 ข้อ เมื่อเปิดใช้เบอร์มือถือใหม่

ก่อนเปิดเบอร์มือถือ หรือหลังจากเปิดเบอร์มือถือให้ไปทำบุญ 5 ข้อนะครับ

1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลเจ้าของเบอร์มือถือนั้นๆ ได้แก่ เทวดาที่ประจำตัว

2. เจ้ากรรมนายเวรของผู้เปลี่ยนเบอร์มือถือนั้นๆ

3. ครูบาร์อาจารย์ แห่งศาสตร์ตัวเลข (เพราะเรานำเอาพลังตัวเลขมาเสริมเฮงครับ ดังนั้นควรระลึกถึงท่านในจุดนั้น)

4. ทำบุญให้บ้านเมือง โดยตั้งจิตอุทิศผลบุญถวายแด่ พระสยามเทวาธิราช (พรหม เทพ เทวา ที่ดูแลประเทศไทย) เช่น พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าเจตคุปต์(เทพารักษ์ทั้งห้า) โดยมีพระแก้วมรกตเป็นประธาน

5. ผู้แนะนำ ในกรณีที่ไม่ได้เงินจากคุณไปทำบุญโลกวิญญาณครับ และไม่เป็นหนี้ติดค้างกันต่อไปในภพหน้า) ส่วนท่านที่นำสูตรนี้ไปบอกต่อ ก็เปลี่ยนชื่อของท่านเองนะครับ

กรุณาทำแยกกันนะครับ อย่าเรียกรวมกัน...ถ้าไม่ใช่บุญใหญ่ เช่น สร้างโบสภ์ บวชพระ บริจาคโลงศพ 1 โลง อาจ จะใส่บาตร พระ 5 รูป (อุทิศห้าส่วน ในแต่ละบาตร) หรือไปทำทานกับองค์กรการกุศลอื่นแล้วอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศผลบุญให้ทั้ง 5 ข้อนี้นะครับ ค่อยๆ แบ่งทำก็ได้ แล้วอธิฐานขอพร ให้เบอร์ที่ใช้เกิดศิริมงคลกับชีวิตได้เลยครับ